Zoek

Veel gestelde vragen

De adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Beuningen over onderwerpen in het sociaal domein. Ze wil via haar advies er voor zorgen dat inwoners van de gemeente Beuningen van jong tot oud zich gezien en gehoord voelen. De adviezen zijn gevraagd of ongevraagd. Ze wil verbinden.In haar advies is de Adviesraad onafhankelijk

 

Het sociaal domein is het beleidsterrein wat gaat over de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en deels de Wet Publieke Gezondheid. Het gaat over de vraag ‘Hoe willen we als gemeente deze wetten uitvoeren?’ Het sociaal domein gaat over vraagstukken van alle leeftijden. In haar advies is de Adviesraad onafhankelijk. 

Om haar werk goed te kunnen doen is het belangrijk om contact te hebben met de wethouder en beleidsadviseurs van de gemeente, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en vooral ook inwoners(-groepen). Als Adviesraad willen we weten wat er leeft om vervolgens tot advies te komen. 

Om goed te adviseren vindt de Adviesraad het van belang om te rade gaan bij inwoners(-groepen). Leden van de raad gaan op werkbezoek, er vinden presentaties plaats of men gaat op onderzoek uit. Vaak vormen ervaringen uit de praktijk naast literatuuronderzoek de basis voor advies. 

Er zijn gemiddeld 10 vergaderingen per jaar. Daarnaast organiseren leden jaarlijks een scholingsbijeenkomst en maken leden geregeld gebruik van het cursusaanbod vanuit de Koepel van Adviesraden. Dit cursusaanbod haakt in op ‘wat er leeft’ op sociaal maatschappelijk gebied. 

Vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, kunt u dit laten weten via het contactformulier. 

Voor individuele vragen of problemen kunnen wij u verwijzen iemand die u wellicht kan helpen.
De adviesraad kan u niet helpen met uw individuele probleem, wel kan de raad onderzoek doen of het vaker voorkomt en of we invloed kunnen uitoefenen op bestaande regels, door een ongevraagd advies uit te brengen.